Viestinnän pääarkkitehti -palvelun yhteistyösopimus käteltiin ElmoNetin ja Big Boy Companyn välillä tammikuussa 2024.  Sopimuksen myötä BBC tuottaa ElmoNetin viestintä- ja markkinointipalveluita 1 päivä/viikko-työaikavarauksella.

Vakiokaista tuo varmuutta, että lisäkädet ovat saatavilla, viestinnän suunnittelu on systemaattista ja viestintätehtävien läpimeno sujuvaa. Kuukausittaiset, veloituksettomat suunnittelupalaverit auttavat ennakoimaan viestinnän tulevia toimenpiteitä, arvioimaan tehtyä ja tarkistamaan strategista kurssia.

Asiakas: ”Ideoita kehittämiseen syntyy jatkuvasti!”

Pian puoli vuotta palvelua on takana: miten viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu ja ohjaus on parantunut yhteistyön myötä, ElmoNetin liiketoimintajohtaja Jari Peltonen?

”Yhteistyö on sujunut loistavasti. Hommassa on todellakin tekemisen tuntua ja uusia ideoita kehittämiseen syntyy jatkuvasti! Yhteistyölle annan arvosanaksi 5/5 ja voin suositella palvelua muillekin.”

BBC: ”Arvojen mukaista viestintää”

Big Boy Company on sitoutunut tekemään viestintää vain yrityksille ja organisaatioille, joiden arvot ovat linjassa BBC:n arvojen kanssa. Näitä arvoja ovat inhimillisyys, rehellisyys ja luotettavuus. Siksi yhteistyö ElmoNetin kanssa on ollut erityisen mieluisaa.

”Työhistoriani ElmoNetin kanssa juontaa juurensa vuosien taakse, ja noiden vuosien aikana olen saanut tutustua tarkoin yhtiön taustaan, tarjontaan ja toimintatapoihin. Kun haastattelin EU-artikkeliin ElmoNetin kanssa yhteistyötä tekevää ELY-asiantuntijaa, totesimme molemmat, että on ilo tehdä töitä yrityksen kanssa, jonka arvot kohtaavat omat. Viestinnän suunnittelijana minun ei tarvitse sepitellä, tarvitsee vain kertoa.”

Viestintä palveluna: kaksi vaihtoehtoista mallia

BBC:n jatkuvat viestintäpalvelut kulkevat nimillä Viestinnän pääarkkitehti– sekä Viestintäassari-palvelut.

Viestinnän pääarkkitehti -palvelu on strategista yhteistyötä, jossa viestintää suunnitellaan, toteutetaan ja johdetaan kokonaisvaltaisesti. Viestintäassari on kevyempi yhteistyömalli, jossa BBC tuo lisäkädet taktiseen viestinnän tekemiseen 15h/kk-resurssilla.

Kaikki vuoden 2024 palvelupaikat ovat tällä hetkellä täynnä. Kysy vapautuvista paikoista: riina@bigboycompany.fi tai 0503453450.

 

Takaisin blogiin