Viestinnän visuaalisuutta tukevia keinoja:

  • Emojien käyttö osana tekstiä 💪
  • Tekstipituudet ja kappalejaot (kaunokirjallisuudessa pitkä, yhtenäinen teksti saattaa olla tehokeino, mutta markkinointiviestinnässä pitkiä sisältöjä kannattaa harkita tarkoin) 
  • Väliotsikot
  • Kielioppia tietoisesti rikkovat tyylittelyt kuten Sanojen. Luova. Asettelu.
  • Muotoilut kuten kursivoinnit, lihavoinnit ja listaukset.  
  • Linkit (lue myös: Miten kotisivujen sisällöt saa paremmiksi?)  
  • Nostotekstit ja sitaatit

Visuaalisuutta kanavan ja kohderyhmän ehdoilla

Eri kanavat tarjoavat viestinnän visuaalisuudelle erilaisia teho- ja tyylikeinoja. Viestinnän visuaalisuutta kannattaakin tarkastella kanavasta käsin – ja lukijan saappaisiin asettuen: Mikä auttaa lukijaa huomaamaan tärkeimmät asiat ja sisäistämään viestin jo silmäilyllä? Hyväkin sisältö menee nimittäin ohi, jos se on paketoitu visuaalisesti epäviehättävään muotoon.

Muista nettisivujen erityisehdot!

Nettisivujen kohdalla on syytä pitää mielessä muutama tärkeä asia: Ensinnäkin valtaosa nettisivuliikenteestä tulee tyypillisesti mobiililaitteista. Muista siis esikatsella nimenoaan mobiilinäkymää sisällönsyötössä. Toisekseen Google antaa sivustoille laatupisteitä sen mukaan, kuinka loogisesti sisällöt on syötetty. Mm. otsikot tulee olla oikeilla määritteillään (ns. H1-otsikko on pääotsikko, H2 väliotsikko jne.). Saavutettavuuden kannalta liika kikkailu esimerkiksi lihavoinneilla kannattaa unohtaa. Sisäiset linkitykset on sen sijaan syytä laittaa kuntoon, sillä ne parantavat hakukonenäkyvyyttä. Muista myös nimetä kuvat oikein! Ne ovat osa sivuston toimivuutta ja löydettävyyttä – ja siten osa hyviä, laadukkaita sisältöjä.

Takaisin blogiin